Életrajz
Könyvek
MTMT.hu

Életrajzi adatok:

Pászka Imre, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológia Tanszék, 1949-ben született, Kézdivásárhelyen - Háromszék, Székelyföld, Kovászna megye, Erdély, Románia -, általános iskoláit Málnás-fürdön és Málnás községben, középiskolai tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban Sepsiszentgyörgyön, egyetemi tanulmányait Babes-Bolyai Tudományegyetemen Kolozsváron végezte.

Doct.Univ (Szeged, 1991),
Kandidátus (Budapest, MTA, 1991), 
Habilitált (2001),
MTA Doktora (DSc), MTA, Budapest, (2012),
Egyetemi tanár (2013).

Ösztöndíjjak:
Soros Alapítvány (1990, 1991),
Université Catholique de Louvain (1993/94, 1994/95),
Universitatea Bucuresti (1998/99),
Széchenyi ösztöndíj (2002-2005),
Tanulmányutak: Tübingen, Heidelberg (1990, 1991). 

Vendégtanár:
Újvidéki - Novi Sad - Tudományegyetem (1995/96, 1996/97),
Babes-Bolyai Tudományegyetem,  (2008/2009, 2009/2010).

Tagságok:
Magyar Szociológiai Társaság,
MTA Köztestület tagja,
MTA Szegedi Területi Bizottság,
Szociológiai Munkabizottság alapító elnöke, a Munkabizottság köteteinek sorozatszerkesztője,
Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság

Szerkesztőbizottsági tag:
Habitus (társadalomtudományi szakfolyóirat, Univ. Novi Sad),
Belvedere (történelem és társadalomtudományi szakfolyóirat, tudományos utánpótlás nevelésért, SZTE,  Szeged),
Erdélyi Társadalom, szociológiai szakfolyóirat (Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

Szakmai Elismerések:
Mestertanári aranyérem és diploma (MTA,Oktatási Minisztérium, OTDKT, Budapest, 2007),
SZTE, Rektori Elismerő Diploma (Szeged, 2009).

Tudományterületei:
tudásszociológia (narratív történetformák), történetszociológia, szociológiatörténet, elitek, erdélyi társadalom.

Munkásságának jellemzője az interdiszciplináris beállítódás.