Életrajz
Könyvek
MTMT.hu

Önálló kötetek:

Pászka Imre, Struktúrák és közösségek.
Bukarest. Forrás sorozat. Kriterion Könyvkiadó. 1984. 104. p.

Pászka Imre, Bölcsesség útja.Téka sorozat. 
Bukarest. Kriterion Könyvkiadó. 1988. 309.p.

Pászka Imre, Román eszmetörténet 1866-1945. Önismeret és modernizáció a román gondolkodásban.
Budapest. Aetas-Századvég. 1994. 376.p.

Pászka Imre, A román hivatáselit. Identitás-és legitimitásválság.
Budapest. Osiris Kiadó. 1999.  220. p.

Pászka Imre, A fordított folyamatok struktúrái
Szeged. Belvedere Kiadó. 2006. 360. p.

Pászka Imre, A narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából.
Szeged. Belvedere. 2007. 520. p.

Imre Pászka, Teme de sociologia românească a modernităţii.
Cluj-Napoca. Editura Grinta. 2008. 205. p.

Pászka Imre, Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából.
Második, javított kiadás. Szeged. Szegedi Egyetem Kiadó. 2009. 554. p.

Pászka Imre,  Elit, elitek a lokális kistérségi társadalomban.
Szeged. Szegedi Egyetem Kiadó. 2010. 328. p.

Imre Pászka, Sociology of narrative story forms (life story, autobiohraphy).
Cluj. Presa Universitara Clujeana. 2010. 335. p.

Imre Pászka, Sociology of Narrative Story Forms.
Publisher: Belvedere Meridionale. Szeged. 2010. 167. p.

Pászka Imre teljes publikációs listáját (szerkesztett, lektorált kötetek, tanulmányok, cikkek magyar és idegen nyelven) lásd: MTA, www.MTMT.hu, MTA Doktori Tanács